Wettelijke vermeldingen

 1. Bepalingen

  In deze disclaimer hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de hieronder genoemde betekenis:

  • website: deze website, toegankelijk via het adres  komt overeen met de domeinnaam eigendom van .
  • bezoeker: fysiek persoon die de website bezoekt en bekijkt.
  • inhoud:alle informatie die door een bezoeker kan worden gelezen op de website.
  • pagina: een digitaal document dat vaak «webpagina» wordt genoemd, met inhoud van de website die gelezen kan worden dankzij een browser. De webpagina (opgemaakt uit meerdere bestanden) is onderdeel van het World Wide Web. De pagina kan bestaan uit tekst, afbeeldingen, formulieren of elk ander multimedia en interactief onderdeel.
  • URL: Uniform Ressource Locator, komt overeen met het webadres van een pagina: dit is wat er in de adresbalk van de browser staat.
  • Persoonsgegevensn: «informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van fysieke personen waarop ze van toepassing zijn» (artikel 4 van de wet n° 78-17 van 6 januari 1978).
 2. Presentatie van de website

  Op grond van artikel 6 van de wet n° 2004-575 van 21 juni voor het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van deze website geïnformeerd over de identiteit van de verschillende makers en beheerders van de website:

  • Eigenaar: – - ingeschreven bij de KvK van onder het nummer: .
  • Algemeen directeur:
  • Publicatiemanager: <>
  • Webmaster: , – - ingeschreven bij de KvK van onder het nummer: .
  • Webhost: , - - ingeschreven bij de KvK van onder het nummer: .
 3. Intellectueel eigendom en reproductie

  is eigendom van de rechten op intellectueel eigendom of heeft gebruikersrecht op alle toegankelijke onderdelen van de website, en dan met name de tekst, afbeeldingen, grafische onderdelen, logo’s, icoontjes, geluiden, software, met uitzondering van de onderdelen die hieronder vermeld staan in de rubriek Credits.

  Iedere vorm van reproductie, afbeelding, wijziging, publicatie, aanpassing van gedeeltelijke of alle onderdelen van de website, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met nadrukkelijke en schriftelijk afgegeven toestemming van .

  Elk niet toegestaan gebruik van de website of een van de onderdelen op de website zal worden beschouwd als een reproductie met gerechtelijke gevolgen volgens de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek Intellectueel Eigendom.

 4. Beperking van aansprakelijkheid

  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan het materiaal van bezoekers door het gebruik van de website als gevolg van materiaal dat niet conform de regels is die vermeld worden in de rubriek «Contractuele beperkingen op technische gegevens», net als storingen of compatibiliteitsproblemen.

  kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website.

  doet er alles aan om gebruikers beschikbare en/of gecontroleerde hulpmiddelen te bieden maar is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen van functionaliteiten op de website. zet alles in het werk om actuele informatie te bieden, naar gelang de informatie die verstrekt wordt door dienstverleners tijdens jaarlijkse updates van de website.

 5. Beheer van persoonsgegevens

  In Frankrijk worden persoonsgegevens onder meer beschermd door de wet n° 78-87 van 6 januari 1978, de wet n° 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht, de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995 en het (EU) Reglement van 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

  Voor het gebruik van de website kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke een bezoeker toegang kreeg tot de website, de naam van de service provider van gebruikers, het Internet Protocol adres (IP-adres) van een gebruiker en het geografisch gebied van gebruik.

  maakt uitsluitend gebruik van persoonsgegevens van bezoekers voor het uitvoeren van bepaalde diensten die aangeboden worden door de website. Bezoekers geven met medeweten hun persoonsgegevens, vooral wanneer deze door de gebruiker zelf worden ingevoerd. Bezoekers van de website worden geïnformeerd over het wel of niet verplichte karakter van de af te geven informatie.

  Op grond van de bepalingen van artikelen 38 en volgenden van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden heeft elke bezoeker recht op toegang, wijziging en rechtzetting van persoonsgegevens door middel van een geschreven aanvraag, samen met een kopie van een ID-bewijs met daarop de handtekening van de houder van het ID-bewijs, en vermelding van het adres waar het antwoord naartoe gestuurd kan worden.

  Geen enkele persoonlijke informatie van een bezoeker wordt zonder zijn medeweten gepubliceerd, ingewisseld, overgedragen of verkocht voor mediadoeleinden van derden. Alleen wanneer deze informatie en rechten zou verkopen zou de nieuwe eigenaar verplicht zijn de persoonsgegevens van de gebruiker te bewaren en te wijzigen waar nodig.

  Bekijk ons privacybeleid

 6. Toepasbaar recht en bevoegdheden

  Conflicten omtrent het gebruik van deze website vallen onder de Franse wet. Alleen de Handelsrechtbank van Romans-sur-Isère is bevoegd.

  Wet n° 78-87 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet n° 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden.

  Wet n° 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in digitale economie.

 7. Credits

  Lees de credits pagina

 8. Financements

  Ce site a été financé par la communauté d'agglomération Arche Agglo